Ami(e)s et Ressources

Sweet Emily J (Ottawa, Ontario)

Eda Blackwood (Montreal, Quebec)

Faith Monique (Ottawa, Ontario)

Klara Karenina Anastasia Tchaikovsky (Ottawa, Ontario)

Kaia Sophia (Ottawa, Ontario)

Nora Brighton (Ottawa, Ontario)

Genevieve Marceau (ottawa, ontario)

tara parker (Ottawa, Ontario)

Romulus
(Ottawa, Ontario)

Abigail autumn (Ottawa, Ontario)

Elizabeth Weisz (Ottawa, Ontario)